• Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe.
    w Zespole Szkół nr 5 w Wałbrzychu

    I. Zasady rekrutacji.
    Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe oparte są na nowej podstawie programowej MEN, skierowane do osób, które ukończyły 18 lat bez względu na wykształcenie ( w szczególnych przypadkach 16 lat) i które będą mogły zdobyć lub uzupełnić kwalifikacje zawodowe oraz uzyskać tytuł technika w danym zawodzie.
    Aby zostać przyjętym na kurs należy dostarczyć:
    - podanie o przyjęcie na kurs,
    - oryginał świadectwa ukończenia szkoły (gimnazjum, ZSZ, liceum, technikum),
    - zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki.

  • Kontakty

   • Zespół Szkół nr 5 im. M.Tytusa Hubera w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 2a
   • szkola@zs5.mail.pl
   • grzegorz.druczak@zs5.mail.pl
   • dyrektor, sekretariat ogólny(kadry), fax 74/846-74-74 Wykaz numerów wewnętrznych: 120 - DYREKTOR (I. Hnatiuk) 109 - PORTIERNIA 110 - BIBLIOTEKA 111 - POKÓJ NAUCZYCIELSKI 104 - KIEROWNIK GOSPODARCZY 108 - KSIĘGOWOŚĆ 101,102 - SEKRETARIAT UCZNIOWSKI 106 - WICEDYREKTOR (K.Druczak) 116 - DIAGNOSTYKA 118 - PIELĘGNIARKA 107 - WICEDYREKTOR (M.Rudy) 121 - PEDAGOG/PSYCHOLOG (A. Kostusiak-Czech, M .Pięta) 114 - PRACOWNIA KOMPUTEROWA (J. Wojtaniec) 113 - PEDAGOG (E.Korenik, I. Kraczkowska) 115 - DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA (CKP) 116 - STACJA DIAGNOSTYCZNA 105 - WICEDYREKTOR (M.Wieczorek)
   • Ul. Ogrodowa 2a, 58-306 Wałbrzych
  • Logowanie