•  

      

     HARMONOGRAM

     SPOTKAŃ Z RODZICAMI

     w roku szkolnym

     2020/2021

      

     Lp.

     Termin spotkania

     Tematyka zebrania –

     zagadnienia ogólne

     Uwagi

     1.

     28.08.2020 r.- 17.00

     Spotkanie z rodzicami dla klas pierwszych

     1. Program wychowawczo-                    profilaktyczny.
     2. Statut szkoły, regulamin szkoły.
     3. WSO.
     4. Deklaracje religia/etyka; przedmioty w zakresie rozsz.
     5. Zgoda na udział w wycieczkach szk.
     6. Wybór trójki klasowej.

     Sprawy różne i komunikaty

     Klasy pierwsze T                  i BS ,

     dyrektor, wicedyrektorzy, wychowawcy,

     pedagodzy, psycholog

     1.

     23 września 2020 r.

      (wg harmonogramu)
      

     ---------------------------

     godz. 1600 – zebranie Prezydium Rady Rodziców      i trójek klasowych- wyniki egzaminów zewnętrznych

      

     godz. 1700 – spotkanie klas

     wg harmonogramu

      

     Zebranie Rady Rodziców

     1. Wyniki egzaminów zewnętrznych.
     2. Wybór nowych członków prezydium.

      

               klasy IV

     technikum

     dyrektor,

     wychowawcy,

       wicedyrektorzy,

            pedagodzy,          psycholog                  

      

     Spotkanie z rodzicami uczniów klas IV T

     1. Program wychowawczo-                      profilaktyczny.
     2. Statut szkoły, regulamin szkoły.
     3. WSO.
     4. Sprawy różne i komunikaty (wybór trójki klasowej)
     5. Organizacja balu studniówkowego

     2.

     23 października 2020 r.

      (wg harmonogramu)
      

     godz. 17:00

      

      

      

     Spotkanie z rodzicami

     1. Sprawy wychowawcze.
     2. Sprawy różne i komunikaty.

      

      

     wszystkie klasy

     technikum i BS

     (obecność wszystkich nauczycieli), pedagodzy, psycholog

     3.

     18 listopada  2020 r.

     godz. 16:00

     sala konferencyjna

      

     Zebranie Rady Rodziców

     1. Sprawozdanie z analizy wyników egzaminów zewnętrznych

      

     dyrektor,

     wicedyrektorzy

      

      

     4.

      

     18 listopada  2020 r.

     (wg harmonogramu)
      

     godz. 17:00

      

      

     Spotkanie z rodzicami uczniów klas IV T

     1. Sprawy wychowawcze.
     2. Sprawy różne i komunikaty.
     3. Szkolenie rodziców klas maturalnych technikum i BS              w zakresie egzaminów potwierdzających kwalifikacje
      w zawodzie.
     4. Informacja o proponowanych ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych i ocen
      z zachowania w klasach IV.

      

      

      

     wychowawcy,

     pedagog, psycholog,

     nauczyciele uczący

      

     5.

     21 grudnia  2020 r.

     (wg harmonogramu)
      

     godz. 17:00

      

     Spotkanie z rodzicami

     1. Informacja o proponowanych ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych i ocen
      z zachowania.
     2. Sprawy różne, komunikaty.

     wszystkie klasy

     technikum i BS/ bez klas maturalnych

     (obecność wszystkich nauczycieli), pedagodzy, psycholog

      

      

     6.

     10 lutego  2021 r.

     (wg harmonogramu)
      

     godz. 17:00

      

     Spotkanie z rodzicami

     1. Omówienie wyników nauczania po klasyfikacji śródrocznej.
     2. Sprawy różne, komunikaty.

     wszystkie klasy

     technikum i BS,

     (obecność wszystkich nauczycieli), pedagodzy, psycholog

      

      

     7.

     24 marca 2021 r.

     godz. 16:00

     sala konferencyjna

      

     Zebranie Rady Rodziców

     1. Sprawozdanie z analizy wyników nauczania za I semestr roku szkolnego 2020/2021.
     2. Sprawy różne.

      

     dyrektor,

     wicedyrektorzy,

     pedagodzy, psycholog

      

     8.

     24 marca 2020 r.

     godz. 17:00

     (wg harmonogramu)

     Spotkanie z rodzicami

     1. Informacja o proponowanych ocenach z zajęć edukacyjnych             i z zachowania dla klas maturalnych.
     2. Wyniki nauczania i zachowania.
     3. Sprawy wychowawcze, profilaktyka.
     4. Sprawy różne, komunikaty.

     wszystkie klasy T i BS obecność wszystkich nauczycieli uczących w klasach  młodzieżowych , pedagodzy, psycholog

      

     9.

     26 maja 2021 r.

     godz. 17:00

     (wg harmonogramu)

      

     Spotkanie z rodzicami

     1. Informacja o proponowanych ocenach z zajęć edukacyjnych              i z zachowania.
     2. Wyniki nauczania i zachowania.
     3.    Podsumowanie roku szkolnego 2020/2021.
     4. Sprawy różne, komunikaty.

     wszystkie klasy

     technikum i BS,

     obecność wszystkich nauczycieli, uczących w klasach młodzieżowych

     oraz  pedagodzy, psycholog

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół nr 5 im. M.Tytusa Hubera w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 2a
   • szkola@zs5.mail.pl
   • grzegorz.druczak@zs5.mail.pl
   • dyrektor, sekretariat ogólny(kadry), fax 74/846-74-74 Wykaz numerów wewnętrznych: 120 - DYREKTOR (I. Hnatiuk) 109 - PORTIERNIA 110 - BIBLIOTEKA 111 - POKÓJ NAUCZYCIELSKI 104 - KIEROWNIK GOSPODARCZY 108 - KSIĘGOWOŚĆ 101,102 - SEKRETARIAT UCZNIOWSKI 106 - WICEDYREKTOR (K.Druczak) 116 - DIAGNOSTYKA 118 - PIELĘGNIARKA 107 - WICEDYREKTOR (M.Rudy) 121 - PEDAGOG/PSYCHOLOG (A. Kostusiak-Czech, M .Pięta) 114 - PRACOWNIA KOMPUTEROWA (J. Wojtaniec) 113 - PEDAGOG (E.Korenik, I. Kraczkowska) 115 - DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA (CKP) 116 - STACJA DIAGNOSTYCZNA 105 - WICEDYREKTOR (M.Wieczorek)
   • Ul. Ogrodowa 2a, 58-306 Wałbrzych
  • Logowanie