• Zadania Zespołu Psychologiczno - Pedagogicznego:

      

     1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.

     2. Planowanie sposobów zaspakajania indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i psychofizycznych uczniów.

     3. Pomoc uczniom, rodzicom i nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

     4. Działania profilaktyczne wynikające ze szkolnego programu wychowczo – profilaktycznego.

     5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej w środowisku szkolnym.

      

      

      

      

      

      

    •         

    • Grafik pracy pedagogów i psychologa szkolnego

      

     Pedagog Iwona Kraczkowska

     Poniedziałek 07:30 – 12:30

     Środa 12:30 -14:30

     Piątek 07:30 – 12:00

      

     Pedagog Elżbieta Korenik

     Poniedziałek 11:30 – 17:00

     Wtorek 08:30- 12:00

     Środa 12:30 - 17:00

     Czwartek 08:00 -13:00

     Piątek 13:05- 16:30

      

     Pedagog Agnieszka Kostusiak - Czech

     Poniedziałek 07:30-12:00

     Wtorek 10:00 – 14:30

     Środa 08:30 -13:00

     Czwartek 09:20 – 11:20 oraz 12:40 – 15:10

     Piątek 08:00-12:00

      

     Psycholog Marta Pięta

     Poniedziałek 13:30 - 17:00

     Wtorek 12:30 – 15:45

     Środa 07:30 - 12:00

     Czwartek 07:30 - 12:00

     Piątek 12:30 - 15:30

     Kontakt telefoniczny: 798 985 300 lub 798 985 909


  • Kontakty

   • Zespół Szkół nr 5 im. M.Tytusa Hubera w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 2a
   • szkola@zs5.mail.pl
   • grzegorz.druczak@zs5.mail.pl
   • dyrektor, sekretariat ogólny(kadry), fax 74/846-74-74 Wykaz numerów wewnętrznych: 120 - DYREKTOR (I. Hnatiuk) 109 - PORTIERNIA 110 - BIBLIOTEKA 111 - POKÓJ NAUCZYCIELSKI 104 - KIEROWNIK GOSPODARCZY 108 - KSIĘGOWOŚĆ 101,102 - SEKRETARIAT UCZNIOWSKI 106 - WICEDYREKTOR (K.Druczak) 116 - DIAGNOSTYKA 118 - PIELĘGNIARKA 107 - WICEDYREKTOR (M.Rudy) 121 - PEDAGOG/PSYCHOLOG (A. Kostusiak-Czech, M .Pięta) 114 - PRACOWNIA KOMPUTEROWA (J. Wojtaniec) 113 - PEDAGOG (E.Korenik, I. Kraczkowska) 115 - DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA (CKP) 116 - STACJA DIAGNOSTYCZNA 105 - WICEDYREKTOR (M.Wieczorek)
   • Ul. Ogrodowa 2a, 58-306 Wałbrzych
  • Logowanie