• CKZ

    • Szkoły techniczne mają tą przewagę na szkołami ogólnokształcącymi, że oprócz wykształcenia dają konkretny zawód, a w przypadku naszej szkoły są to zawody bardzo poszukiwane na rynku pracy.

     Centrum Kształcenia Zawodowego posiada nowoczesne wyposażenie technodydaktyczne pracowni, a także wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną z wieloletnim doświadczeniem, dodatkowo zapewniamy wysoką jakość kształcenia zawodowego w zawodach:

      

      BRANŻA SAMOCHODOWA

     1.        Technik pojazdów samochodowych   
     2.        Mechanik pojazdów samochodowych
     3.        Elektromechanik pojazdów samochodowych
     4.        Blacharz samochodowy
     5.        Mechanik motocyklowy

      

      BRANŻA BUDOWLANA 

     1.        Technik budownictwa
     2.        Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
     3.        Murarz – tynkarz
     4.        Stolarz

      

      BRANŻA MECHANICZNA 

     1.       Technik mechanik
     2.       Operator obrabiarek skrawających

      

      BRANŻA MECHATRONICZNA

     1.       Technik mechatronik
     2.       Mechatronik

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół nr 5 im. M.Tytusa Hubera w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 2a
   • szkola@zs5.mail.pl
   • grzegorz.druczak@zs5.mail.pl
   • dyrektor, sekretariat ogólny(kadry), fax 74/846-74-74 Wykaz numerów wewnętrznych: 120 - DYREKTOR (I. Hnatiuk) 109 - PORTIERNIA 110 - BIBLIOTEKA 111 - POKÓJ NAUCZYCIELSKI 104 - KIEROWNIK GOSPODARCZY 108 - KSIĘGOWOŚĆ 101,102 - SEKRETARIAT UCZNIOWSKI 106 - WICEDYREKTOR (K.Druczak) 116 - DIAGNOSTYKA 118 - PIELĘGNIARKA 107 - WICEDYREKTOR (M.Rudy) 121 - PEDAGOG/PSYCHOLOG (A. Kostusiak-Czech, M .Pięta) 114 - PRACOWNIA KOMPUTEROWA (J. Wojtaniec) 113 - PEDAGOG (E.Korenik, I. Kraczkowska) 115 - DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA (CKP) 116 - STACJA DIAGNOSTYCZNA 105 - WICEDYREKTOR (M.Wieczorek)
   • Ul. Ogrodowa 2a, 58-306 Wałbrzych
  • Logowanie