• #SZKOŁA PAMIĘTA

     • Zespół Szkół nr 5 im. Maksymiliana Tytusa Hubera bierze udział w inicjatywie pt. #SzkołaPamięta, organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

      Akcja ma na celu zachęcenie społeczności szkolnej do upamiętnienia – w sposób szczególny-  ważnych rocznic, postaci i wydarzeń historycznych.

      Celem akcji jest zwrócenie większej uwagi zarówno przez nauczycieli, jak i uczniów na historię małych ojczyzn oraz pamięć o lokalnych bohaterach. Tegoroczna edycja, ze względu na obostrzenia związane z epidemią, skoncentrowana była na działaniach wirtualnych i multimedialnych.

      W ramach działań, zespół nauczycieli historii: Kamila Wybraniec Paulina Kryńska oraz Sławomir Bursa, wraz z uczniami stworzyli kalendarz na 12 miesięcy, zawierający mniej i bardziej znane daty wydarzeń historycznych, które miały miejsce na terenie naszego kraju.

      Ponadto stworzono dwa biogramy ukazujące legionistów, mianowicie Benedykta Łączyńskiego oraz Jana Kota.  Obie postacie spoczywają na wałbrzyskim cmentarzu parafialnym – przy Kościele św. Anny.

      Nauczyciele naszej szkoły propagują wśród młodzieży wiedzę o historii powszechnej i o Polsce, ale przede wszystkim o regionie wałbrzyskim i Polakach związanych z naszymi miastem  i okolicami.

      Działania mają na celu okrywanie na nowo piękna historii, wzbudzanie szacunku wobec rodzimej tradycji i kultury oraz zachęcanie do nieustannego zdobywania wiedzy przez szkolną społeczność,

      W załącznikach  przedstawiamy efekty tegorocznych zmagań

      KALENDARZ_SZKOLA_PAMIETA.mp4

      BENEDYKT_LaCZYNSKI_(1).pdf

      JAN_KOT.pdf​​​​​​​


     • Kolejny cenny prezent dla "Mechanika"

     • Choć Zespół Szkół Nr 5 od kilkunastu dni pracuje w systemie zdalnym, to jednak współpraca z naszymi partnerami trwa w najlepsze.

      Na potwierdzenie powyższych słów wystarczy podać, iż w ostatnim czasie nasza placówka wzbogaciła się o pięć skrzyń biegów dla pojazdów z napędem hybrydowym. Za tym cennym prezentem stoi tradycyjnie zaprzyjaźniona z "Mechanikiem" - Toyota Motor Manufacturing Poland, o czym z nieukrywaną radością wspomniał pan Zygmunt Rakoczy, kierownik Centrum Kształcenia Zawodowego przy ZS Nr 5.

     • List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Dyrektorów i Nauczycieli

     • Wrocław 2020-11-02

       

       

      Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele! Koleżanki Koledzy!

       

      Państwo polskie jest wielką, bezcenną wartością. Trzeba było walki i pracy, potu i krwi kilku pokoleń, aby Polska po pierwszej wojnie światowej mogła wrócić
      na mapę Europy. Potrzebny był ogromny wysiłek i determinacja, żeby  obalić komunistyczną władzę, wyrwać się spod podkutego buta Moskwy i po raz drugi w XX wieku odzyskać niepodległość na przełomie lat 80-tych i 90-tych. My współcześni Polacy mamy wreszcie własne, demokratyczne państwo. Współtworzymy społeczeństwo otwarte, cieszymy się pełnią praw obywatelskich. Możemy
      się organizować, w swobodny sposób wyrażać własne przekonania, opinie i poglądy.
      Co kilka lat wybieramy władze różnych szczebli. Wyznajemy różne wartości, mamy odmienne wizje Polski, różnimy się i spieramy - to w demokracji naturalne.  Nasz los spoczywa w naszych i tylko w naszych rękach. Od nas in gremio zależy wybór
      co zrobimy z wolnością, jak ją będziemy rozumieć i praktykować. Niezmiernie ważne jest jakie wartości i postawy przekażemy młodemu pokoleniu. Zadaniem kadry pedagogicznej jest wychowywać podopiecznych w szacunku dla prawdy i dobra, innych ludzi i narodów, państwa i prawa. Uczyć rozumnej, odpowiedzialnej wolności, kultury słowa i zachowania, współpracy, rozwiązywania sporów w sposób asertywny
      i pokojowy, dochodzenia swoich racji w sposób cywilizowany.

      Piszę do Koleżanek i Kolegów, bom smutny i zatroskany. Martwię się, gdyż epidemia przybiera na sile. Dodatkowo od kilku dni na ulicach polskich miast
      po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uznał aborcję eugeniczną
      za niekonstytucyjną, trwają wielotysięczne protesty, bierze w nich udział część uczniów i niektórzy nauczyciele. Inicjatorem i koordynatorem manifestacji i marszów jest radykalna lewicowa organizacja „Ogólnopolski Strajk Kobiet”. Domaga się ona „aborcji na życzenie”, ostatnio za „główny i końcowy postulat” uznała „dymisję rządu”. Powołała Radę Konsultacyjną, która ma „negocjować warunki ustąpienia rządu” (sic!). Nie bacząc na zagrożenie epidemiczne do protestów nawołują i w nich uczestniczą partie opozycji, która ongiś sama siebie nazwała „totalną”. W ten sposób protest społeczny przekształcił się de facto w akcję polityczną, której głównym
      i nieskrywanym celem jest obalenie rządu wyłonionego przez parlament pochodzący
      z wolnych, demokratycznych wyborów. Tymczasem konfliktów społecznych i sporów aksjologicznych nie rozwiąże się na ulicy wśród często wulgarnych napisów
      i okrzyków, gróźb i bijatyk, zakłócania miru domowego, profanowania
      i dewastowania kościołów, pomników, budynków użyteczności publicznej. Potrzebna jest spokojna i merytoryczna dyskusja zainteresowanych stron, dialog, ostudzenie emocji. Nadzieję daje inicjatywa ustawodawcza Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który złożył w Sejmie kompromisowy projekt zmiany ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach przerywania ciąży oraz zaproszenie opozycji
      do rozmów przez Premiera Mateusza Morawieckiego. Sprawa jest tym pilniejsza,
      że - jak przestrzegają wirusolodzy - masowe zgromadzania  mogą spowodować znaczący wzrost zachorowań na COVID-19 i tym samym śmierć wielu ludzi.

       W trudnym czasie pandemii koronawirusa, politycznych napięć, sporów
      o zakres ochrony życia nienarodzonych i przypadków dopuszczalności aborcji, serdecznie proszę o spokój i odpowiedzialność, rzetelne wykonywanie swoich obowiązków, skoncentrowanie się na realizacji podstaw programowych, respektowanie przepisów prawa. O nieprzenoszenie ostrych, światopoglądowych
      i politycznych sporów na teren szkół, przedszkoli i placówek (w tym nieeksponowanie symboli organizacji deklarujących polityczne cele). Jednostki oświaty z mocy prawa są i muszą być  wolne od działalności politycznej. Bez względu na sposób nauczania
       -stacjonarny, hybrydowy lub zdalny - zajęcia dydaktyczne winny odbywać się zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć. Nieobecność uczniów
      na lekcjach i nauczycieli w pracy z powodu udziału w ulicznych protestach w żadnym wypadku nie może być usprawiedliwiana. Zachęcanie uczniów do udziału
      w nielegalnych zgromadzeniach i to w czasie pandemii koronawirusa, wywieranie presji i piętnowanie uczniów, którzy w manifestacjach i marszach nie chcą brać udziału jest niedopuszczalne i naganne (na szczęście  na Dolnym Śląsku to rzadkie, incydentalne przypadki). W każdej takiej sytuacji będę interweniował i stanowczo reagował. Proszę i apeluję o rozważne, powściągliwe zachowanie także poza godzinami pracy, w tym w przestrzeni wirtualnej (internet nie śpi i nie zapomina). Warto pamiętać, że kto angażuje się w debatę publiczną ponosi cząstkę odpowiedzialności za jej kształt, jakość i poziom. Każdy w Rzeczypospolitej
      ma prawo do nieskrępowanej obywatelskiej aktywności w prywatnym czasie,
      ale nauczycielem i dyrektorem nie przestaje się być po zakończeniu lekcji - młodzież patrzy i się uczy, uczniowie, rodzice, społeczność lokalna i internetowa komentują.
      Po tysiąckroć rację mieli starożytni Rzymianie twierdząc: „Verba docent, sed exempla trahunt” (słowa uczą, ale przykłady pociągają, skłaniają do naśladowania). Mamy
      co robić, wygląda na to, że z powodu pandemii koronawirusa zdalne bądź hybrydowe nauczanie pozostanie codziennością szkół na dłużej. To na nas spoczywa wielkie
      i odpowiedzialne zadanie dobrego wykształcenia i wychowania młodego pokolenia. Bądźmy mu przykładem i wzorem.

      Szanowni Państwo! Koleżanki i Koledzy!

      Jeśli Polska ma od czegoś urosnąć i zmienić się na lepsze, to od pracy i zgody, która naprawdę buduje. Nie darmo starożytni Rzymianie twierdzili: „Ubi concordia, ibi victoria” (tam gdzie zgoda, tam zwycięstwo). Im więcej zgody w narodzie
      i szkolnych społecznościach, tym lepiej. Proszę więc o zgodną, ofiarną pracę oraz wystrzeganie się zachowań, które mogłyby naruszać prawo i dobre obyczaje, skłócać
      i konfliktować szkolne wspólnoty oraz lokalne społeczności.

      „Jedno jest niebo dla wszystkich i jedno słońce nad nami” - jak śpiewa Don Vasyl i jego romski zespół. Jedna jest Polska.

                                                       Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia

                                                                            Roman Kowalczyk

                                                                  Dolnośląski Kurator Oświaty

   • Kontakty

    • Zespół Szkół nr 5 im. M.Tytusa Hubera w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 2a
    • szkola@zs5.mail.pl
    • grzegorz.druczak@zs5.mail.pl
    • dyrektor, sekretariat ogólny(kadry), fax 74/846-74-74 Wykaz numerów wewnętrznych: 120 - DYREKTOR (I. Hnatiuk) 109 - PORTIERNIA 110 - BIBLIOTEKA 111 - POKÓJ NAUCZYCIELSKI 104 - KIEROWNIK GOSPODARCZY 108 - KSIĘGOWOŚĆ 101,102 - SEKRETARIAT UCZNIOWSKI 106 - WICEDYREKTOR (K.Druczak) 116 - DIAGNOSTYKA 118 - PIELĘGNIARKA 107 - WICEDYREKTOR (M.Rudy) 121 - PEDAGOG/PSYCHOLOG (A. Kostusiak-Czech, M .Pięta) 114 - PRACOWNIA KOMPUTEROWA (J. Wojtaniec) 113 - PEDAGOG (E.Korenik, I. Kraczkowska) 115 - DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA (CKP) 116 - STACJA DIAGNOSTYCZNA 105 - WICEDYREKTOR (M.Wieczorek)
    • Ul. Ogrodowa 2a, 58-306 Wałbrzych
   • Logowanie