• Rekrutacja do 2- letniej Branżowej Szkoły II stopnia

     • Rekrutacja do 2- letniej Branżowej Szkoły II stopnia

      Zespół Szkół Nr 5 zaprasza absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia/Zasadniczej Szkoły Zawodowej z Wałbrzycha i okolic do rekrutacji celem podjęcia kształcenia w Branżowej Szkole II stopnia.

      Oferujemy następujące zawody:

      • Technik pojazdów samochodowych
      • Technik mechanik
      • Technik przemysłu mody
      • Technik mechatronik
      • Technik elektryk
      • Technik usług fryzjerskich
      • Technik żywienia i usług gastronomicznych
      • Technik robót wykończeniowych w budownictwie.

      Najważniejsze terminy związane z rekrutacją:

      • dokumenty można składać od 15 czerwca 2020 do 10 lipca 2020
      • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły 12 sierpnia 2020
      • wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie od 15 czerwca do 14 sierpnia 2020
      • potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia BS1 lub ZSZ wraz z dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz zaświadczeniem lekarskim 13 sierpnia 2020 do 18 sierpnia 2020 do godz. 15.00
      • podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych kandydatów i kandydatów nieprzyjętych 19 sierpnia 2020 do godz. 14.00.

      Dokumenty należy składać w sekretariacie uczniowskim.

      Kontakt: sekretariat@zs5.mail.pl ; 74 846 74 74

     • Jak zostać uczniem Zespołu Szkół Nr 5?

     • Tłumaczymy krok po kroku:

      1. Uczeń z Wałbrzycha rekrutuje się on-line - Kliknij tutaj

      2. Uczeń spoza Wałbrzycha może przywieźć wniosek o przyjęcie osobiście, wysłać pocztą lub przez Internet: sekretariat@zs5.mail.pl. (sekretariat czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8-14)

      3. Ważne terminy:

      15 czerwca – 10 lipca: złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

      26 czerwca – 10 lipca: dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

      31 lipca – 4 sierpnia: uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

      12 sierpnia: podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

      13-18 sierpnia: potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły

      19 sierpnia: ogłoszenie listy przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

      Serdecznie zapraszamy 

     • Matury rozszerzone

     • Uwaga maturzyści!

      Ze względu na mniejszą ilość zdających egzaminy pisemne na poziomie rozszerzonym oraz pozostałe egzaminy z języków obcych  na poziomie podstawowym  od dnia 15 czerwca 2020       wszyscy absolwenci będą wpuszczani do szkoły:

            wejściem głównym od godziny 8.15 oraz od godziny 13.15

   • Kontakty

    • Zespół Szkół nr 5 im. M.Tytusa Hubera w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 2a
    • szkola@zs5.mail.pl
    • grzegorz.druczak@zs5.mail.pl
    • dyrektor, sekretariat ogólny(kadry), fax 74/846-74-74 Wykaz numerów wewnętrznych: 120 - DYREKTOR (I. Hnatiuk) 109 - PORTIERNIA 110 - BIBLIOTEKA 111 - POKÓJ NAUCZYCIELSKI 104 - KIEROWNIK GOSPODARCZY 108 - KSIĘGOWOŚĆ 101,102 - SEKRETARIAT UCZNIOWSKI 106 - WICEDYREKTOR (K.Druczak) 116 - DIAGNOSTYKA 118 - PIELĘGNIARKA 107 - WICEDYREKTOR (M.Rudy) 121 - PEDAGOG/PSYCHOLOG (A. Kostusiak-Czech, M .Pięta) 114 - PRACOWNIA KOMPUTEROWA (J. Wojtaniec) 113 - PEDAGOG (E.Korenik, I. Kraczkowska) 115 - DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA (CKP) 116 - STACJA DIAGNOSTYCZNA 105 - WICEDYREKTOR (M.Wieczorek)
    • Ul. Ogrodowa 2a, 58-306 Wałbrzych
   • Logowanie