• Szkoła bierze udział w projekcie dofinansowanym ze środków

     Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego

    w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,

    Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”

    działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”


     „Zdalna Szkoła”, „Zdalna Szkoła +”

     wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

     

     

    Celem projektu jest:

    zakup laptopów, tabletów oraz zapewnienie dostępu do Internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.

     

     

     

    Dofinansowanie projektu z UE:  Zdalna Szkoła: 187 232 000,00 zł

                     Zdalna Szkoła +: 182 138 000,00 zł

     

     

    Beneficjent: Gmina Wałbrzych


  • Kontakty

   • Zespół Szkół nr 5 im. M.Tytusa Hubera w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 2a
   • szkola@zs5.mail.pl
   • grzegorz.druczak@zs5.mail.pl
   • dyrektor, sekretariat ogólny(kadry), fax 74/846-74-74 Wykaz numerów wewnętrznych: 120 - DYREKTOR (I. Hnatiuk) 109 - PORTIERNIA 110 - BIBLIOTEKA 111 - POKÓJ NAUCZYCIELSKI 104 - KIEROWNIK GOSPODARCZY 108 - KSIĘGOWOŚĆ 101,102 - SEKRETARIAT UCZNIOWSKI 106 - WICEDYREKTOR (K.Druczak) 116 - DIAGNOSTYKA 118 - PIELĘGNIARKA 107 - WICEDYREKTOR (M.Rudy) 121 - PEDAGOG/PSYCHOLOG (A. Kostusiak-Czech, M .Pięta) 114 - PRACOWNIA KOMPUTEROWA (J. Wojtaniec) 113 - PEDAGOG (E.Korenik, I. Kraczkowska) 115 - DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA (CKP) 116 - STACJA DIAGNOSTYCZNA 105 - WICEDYREKTOR (M.Wieczorek)
   • Ul. Ogrodowa 2a, 58-306 Wałbrzych
  • Logowanie