• „Wałbrzyska Akademia Kaizen - rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli”

    Projekt dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich
    w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

    Celem projektu jest:

    • zwiększenie szans na zatrudnienie 210 uczniów oraz wzrost kwalifikacji i umiejętności u 30 nauczycieli z 4 zespołów szkół zawodowych w W-chu, poprzez działania szkoleniowe i doradcze, dostosowujące kwalifikacje ww osób do potrzeb rynku pracy, realizowane do VI 2022.

    CZAS REALIZACJI: VII’20 – VI’22 (24 m-c)

    OBSZAR: Wałbrzych

    GRUPA DOCELOWA: 265 osób, w tym:

    • 210 uczniów z 4 szkół zawodowych w W-chu,
    • 30 nauczycieli i instruktorów zawodu z ww. szkół,
    • 25 przedstawicieli lokalnych instytucji rynku pracy.

    W projekcie biorą udział uczniowie i nauczyciele 4 szkół zawodowych z 4 zespołów szkół: ZS5, ZS7, ZSP, ZSZS.

    Cele szczegółowe to:

    • - uzyskanie kwalifikacji przez 100 uczniów (zad.9)
    • - uzyskanie nowych kompetencji przez 30 nauczycieli (zad. 1 i 2)
    • - uzyskanie kwalifikacji przez 22 nauczycieli (zad.8)
    • - zdobycie nowych umiejętności praktycznych przez 168 uczniów (zad.5)
    • - zdobycie nowych umiejętności praktycznych przez 22 nauczycieli (zad.6)
    • - wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych w 8 wałbrzyskich szk. zaw.
    • - zdobycie nowych umiejętności w zakresie narzędzi Kaizen przez 140 uczniów, (zad.3)
    • - zdobycie nowych umiejętności w zakresie projektowania 3D przez 70 uczniów, (zad.4)

    ZADANIA:

    1. Akademia Kaizen - nauczyciele (VII - XII'20)
    2. Ak. Kaizen - uczniowie (VIII'20 - VI'22)
    3. Ak. Przyszłości - nauczyciele (VII - XII'20)
    4. Ak. Przyszłości - uczniowie (VII'20 - VI'22)
    5. Ak. Praktyczna - uczniowie (IX'20 - VI'22)
    6. Ak. Praktyczna - nauczyciele (IX'20 - VI'22)
    7. Ak. Współpracy (VII'20 - VI'22)
    8. Ak. Doskonalenia Zaw. - nauczyciele (IX'20 - VI'22)
    9. Ak. Doskonalenia Zaw. - uczniowie (IX'20 - VI'22)
    10. Wyposażenia szkół (VII - XII'20)
  • Kontakty

   • Zespół Szkół nr 5 im. M.Tytusa Hubera w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 2a
   • szkola@zs5.mail.pl
   • grzegorz.druczak@zs5.mail.pl
   • dyrektor, sekretariat ogólny(kadry), fax 74/846-74-74 Wykaz numerów wewnętrznych: 120 - DYREKTOR (I. Hnatiuk) 109 - PORTIERNIA 110 - BIBLIOTEKA 111 - POKÓJ NAUCZYCIELSKI 104 - KIEROWNIK GOSPODARCZY 108 - KSIĘGOWOŚĆ 101,102 - SEKRETARIAT UCZNIOWSKI 106 - WICEDYREKTOR (K.Druczak) 116 - DIAGNOSTYKA 118 - PIELĘGNIARKA 107 - WICEDYREKTOR (M.Rudy) 121 - PEDAGOG/PSYCHOLOG (A. Kostusiak-Czech, M .Pięta) 114 - PRACOWNIA KOMPUTEROWA (J. Wojtaniec) 113 - PEDAGOG (E.Korenik, I. Kraczkowska) 115 - DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA (CKP) 116 - STACJA DIAGNOSTYCZNA 105 - WICEDYREKTOR (M.Wieczorek)
   • Ul. Ogrodowa 2a, 58-306 Wałbrzych
  • Logowanie