• Kalendarium szkoły

    Rok 1957 - powstaje 5-letnie Technikum Mechaniczne i 3-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa.

    W latach 60 -tych XX wieku pojawiają się kolejne typy szkół a wraz z nimi nowe specjalności:

    • Zasadnicza Szkoła Zawodowa DŚZUG - kształcąca w kierunku modelarz-odlewnik, dekarz-blacharz
    • Zasadnicza Szkoła Górnicza kopalni „Wałbrzych”- kształcąca ślusarzy
    • Technikum Mechaniczne dla pracujących - kierunek kształcenia: budowa i naprawa maszyn, mechanik, elektryk, obróbka skrawaniem.

                       Pierwsza siedziba szkoły – budynek przy ul. Bohaterów pracy

    W latach 70 - tych dołączyło do nich Liceum zawodowe, które istniało do 2004 r.

    W 1969 roku dyrektorem zostaje mgr Zygmunt Waluk.

    W 1972 roku szkoła przenosi się do nowego budynku przy ul. Ogrodowej 2a, wtedy też nadano jej imię prof. Maksymiliana Tytusa Hubera. W 1975 r. zmienia nazwę na Zespół Szkół Mechanicznych. W jej skład wchodzi 7 typów różnych szkół, najbardziej oblegany kierunek to: Naprawa i eksploatacja Pojazdów Samochodowych.

    W latach 1974-1975 funkcję dyrektora szkoły pełnił mgr Henryk Gołębiewski, jeden z pierwszych jej absolwentów a w latach 1975-1991 mgr Adam Bartnik, wieloletni nauczyciel szkoły.

    W latach 1976 - 1995 placówka funkcjonowała pod nazwą Zespół Szkół Mechanicznych Międzyresortowych a w jej skład wchodziły 2 autonomiczne placówki: Zasadnicza Szkoła Mechaniczna i Zasadnicza Szkoła Zawodowa DśZUG, nad którymi patronat objęły Dolnośląskie Zakłady Urządzeń Górniczych Przemysłu Węglowego.

    Lata 90-te to początek rozmów nad kształtem szkolnictwa zawodowego w obliczu rodzącej się gospodarki rynkowej i zmieniającej się mapy przemysłowej Wałbrzycha i okolic.

    Odpowiedzią na reformę kształcenia zawodowego było powstanie nowych oddziałów:

    • Liceum techniczne kształcące w kierunku: mechatronika oraz komunikacja i transport
    • w 1994 Liceum Zawodowe z profilami kształcenia: obróbka skrawaniem, mechanik urządzeń precyzyjnych, elektromechanik, mechanik - monter maszyn i urządzeń, mechanik pojazdów samochodowych
    • w 2002 roku Liceum Profilowane z kierunkami transportowo-spedycyjnym i zarządzanie informacją
    • w 2004 technik mechanik
    • w 2006 technik logistyk oraz ślusarz i operator obrabiarek skrawających w ZSZ.

    W roku 1991 dyrektorem szkoły zostaje mgr inż. Zenon Grabiński.

    W 1993 roku szkoła zmienia nazwę na Zespół Szkól Technicznych, która obowiązuje do 2002 roku.

    Podpisane zostają pierwsze umowy międzynarodowe o wzajemnej współpracy w zakresie kształcenia zawodowego.

    W latach 1994 - 2000 realizowany jest program Phare Credo o współpracy szkół przygranicznych Wałbrzych - Trutnov w sferze ekonomicznej, społecznej i kulturalnej.

    W 1998 roku szkoła przystępuje do europejskiego programu edukacyjnego Leonardo da Vinci. Zakładał on podnoszenie umiejętności zawodowych uczniów poprzez staże zawodowe i szkolenie kadr. Szkoła współpracuje w tym czasie z placówkami
    o podobnym profilu w Czechach, Niemczech, Włoszech i we Francji. Uczniowie odbywają praktyki m.in. w Trutnowie, Usti nad Orlici, w Foggi, Harrachowie, St. Bireuc. Odbywają się również rewizyty.

    W październiku 1999 roku szkoła nawiązuje współpracę z TUV Akademii z Berlina, w wyniku której pozyskała środki na pracownię spawalnictwa elektrycznego i gazowego.

    Uczestnik kursu spawalnictwa elektrycznego i gazowego otrzymuje certyfikat do pracy w krajach UE. W 2008 r. szkoła podpisuje porozumienie z Akademią TUV z Berlina w sprawie długoterminowego partnerstwa w ramach Fundacji Współpracy.

    W 2002 roku szkoła zmienia nazwę na Zespół Szkól Nr 5.

    W 2009 roku nastąpiło połączenie ZS nr 5 z Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego.

    W roku 2012 schedę po wieloletnim dyrektorze Z. Grabińskim objął mgr Piotr Krzywda.

    2013 r. Uroczyste podpisanie Listów intencyjnych przez firmy, które objęły patronatem uczniów ZS Nr 5 a były to: Faurecia W-ch S.A. Zakład Mechanizmów, Ronal Polska Sp. z o.o., Cersanit III S.A., TMMP, Toyota W-ch Nowakowski, Autoforte Sp. z o.o., Vega Car M. Chojwa, J. Kowalski Spółka Jawna.

    W 2015 r. na konferencji w Bolesławcu pt. "Mądrzej. Czyli jak uczyć  i szkolić dla gospodarki" szkoła otrzymała nagrodę Ministra Gospodarki oraz spółki WSSE „INVEST-PARK".

    W roku szkolnym 2015/2016 nastąpiło przyłączenie do Zespołu Szkół Nr 5 zlikwidowanego Zespołu Szkół Techniczno - Budowlanych.

    Od 1.10.2017 r. dyrektorem ZS Nr 5 jest pani mgr Iwona Hnatiuk.

     

     

  • Kontakty

   • Zespół Szkół nr 5 im. M.Tytusa Hubera w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 2a
   • szkola@zs5.mail.pl
   • grzegorz.druczak@zs5.mail.pl
   • dyrektor, sekretariat ogólny(kadry), fax 74/846-74-74 Wykaz numerów wewnętrznych: 120 - DYREKTOR (I. Hnatiuk) 109 - PORTIERNIA 110 - BIBLIOTEKA 111 - POKÓJ NAUCZYCIELSKI 104 - KIEROWNIK GOSPODARCZY 108 - KSIĘGOWOŚĆ 101,102 - SEKRETARIAT UCZNIOWSKI 106 - WICEDYREKTOR (K.Druczak) 116 - DIAGNOSTYKA 118 - PIELĘGNIARKA 107 - WICEDYREKTOR (M.Rudy) 121 - PEDAGOG/PSYCHOLOG (A. Kostusiak-Czech, M .Pięta) 114 - PRACOWNIA KOMPUTEROWA (J. Wojtaniec) 113 - PEDAGOG (E.Korenik, I. Kraczkowska) 115 - DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA (CKP) 116 - STACJA DIAGNOSTYCZNA 105 - WICEDYREKTOR (M.Wieczorek)
   • Ul. Ogrodowa 2a, 58-306 Wałbrzych
  • Logowanie