•  

    Fundusze Europejskie, Dolny Śląsk, Unia Europejska

     

    Kompleksowy rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyskich szkół
    w ramach dostosowania systemów kształcenia
    i szkolenia zawodowego dla potrzeb rynku pracy


    Cel projektu: zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcenia i szkolenia zawodowego Miasta Wałbrzycha poprzez: organizację praktycznych forma nauczania w postaci staży i praktyk zawodowych u pracodawców dla uczniów, organizacja staży
    i praktyk dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu w przedsiębiorstwach, organizacja szkoleń dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu pod kątem wykorzystania narzędzi
    i metod wypracowanych w ramach projektów innowacyjnych zrealizowanych w latach 2007-2013 oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe uwzględniające potrzeby uczniów i zapotrzebowanie na rynku pracy.


    Beneficjent: Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego


    Partnerzy: Fundacja Edukacji Europejskiej, Fundacja Jawor, Gmina Wałbrzych


    Dofinansowanie projektu UE: 1.795.307,40 PLN
     

  • Kontakty

   • Zespół Szkół nr 5 im. M.Tytusa Hubera w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 2a
   • szkola@zs5.mail.pl
   • grzegorz.druczak@zs5.mail.pl
   • dyrektor, sekretariat ogólny(kadry), fax 74/846-74-74 Wykaz numerów wewnętrznych: 120 - DYREKTOR (I. Hnatiuk) 109 - PORTIERNIA 110 - BIBLIOTEKA 111 - POKÓJ NAUCZYCIELSKI 104 - KIEROWNIK GOSPODARCZY 108 - KSIĘGOWOŚĆ 101,102 - SEKRETARIAT UCZNIOWSKI 106 - WICEDYREKTOR (K.Druczak) 116 - DIAGNOSTYKA 118 - PIELĘGNIARKA 107 - WICEDYREKTOR (M.Rudy) 121 - PEDAGOG/PSYCHOLOG (A. Kostusiak-Czech, M .Pięta) 114 - PRACOWNIA KOMPUTEROWA (J. Wojtaniec) 113 - PEDAGOG (E.Korenik, I. Kraczkowska) 115 - DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA (CKP) 116 - STACJA DIAGNOSTYCZNA 105 - WICEDYREKTOR (M.Wieczorek)
   • Ul. Ogrodowa 2a, 58-306 Wałbrzych
  • Logowanie