• Fundusze Europejskie, Dolny Śląsk, Unia Europejska

     

    „Innowacyjne technologie inteligentnego budownictwa”

    – to nowo uruchamiany projekt edukacyjny dla uczniów naszej szkoły, dofinansowany ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (RPO WD 10.4.4. ZIT AW). Jego partnerami są: Gmina Wałbrzych, Powiat Świdnicki. Całością działań w projekcie kieruje OTS Wolna Przedsiębiorczość – Centrum Technologii Energetycznych w Świdnicy, organizacja inżynierska, dysponująca specjalistycznym ośrodkiem szkoleń zawodowych w technologiach budownictwa niskoenergetycznego oraz instalacjach wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych.

    Cele i partnerzy projektu
    Głównym celem projektu jest podniesienie i poszerzenie kompetencji zawodowych uczniów oraz nauczycieli w trzech szkołach z terenu Aglomeracji Wałbrzyskiej o kierunkach kształcenia powiązanych właśnie z obszarem budownictwa oraz energetyki odnawialnej. Są wśród nich: Zespół Szkół Politechnicznych Energetyk w Wałbrzychu, Zespół Szkół nr 5 w Wałbrzychu oraz Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych w Świdnicy.
    Nacisk w projekcie jest położony na rozwijanie kwalifikacji zawodowych w formie praktycznych zajęć, odzwierciedlających warunki rzeczywiste związane z pracą instalatora systemów budownictwa efektywnego energetycznie i OŹE.

     

    Z czego można skorzystać w projekcie?

    Projekt będzie realizowany poprzez dwie dedykowane formy wsparcia:

    1. Zawodowe kursy kwalifikacyjne (80 godzin). Tematyka: budynki niskoenergetyczne i inteligentne, domowe instalacje energetyki odnawialnej: fotowoltaika, pompy ciepła, kolektory słoneczne)
    2. Płatne staże zawodowe uczniów w przedsiębiorstwach (150 godzin=1 miesiąc)
      

    Obie formy wsparcia zwiększą atrakcyjność oraz konkurencyjność uczniów i absolwentów na rynku pracy, a w przypadku nauczycieli wzbogacą programy zajęć ich macierzystych szkół o elementy praktyczne oraz nowe, wartościowe kontakty i współpracę z pracodawcami. Poprawi to ofertę edukacyjną szkoły i włączy do niej takie elementy, które lepiej skorelują program kształcenia z oczekiwaniami rynku pracy.


    Jakie kwalifikacje można zdobyć?
    Uczestnicy kursu mogą uzyskać kwalifikacje zawodowe, potwierdzone certyfikatem UDT (Urzędu Dozoru Technicznego) dla systemów fotowoltaicznych lub pomp ciepła lub SEP (Stowarzyszenia

     

  • Kontakty

   • Zespół Szkół nr 5 im. M.Tytusa Hubera w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 2a
   • szkola@zs5.mail.pl
   • grzegorz.druczak@zs5.mail.pl
   • dyrektor, sekretariat ogólny(kadry), fax 74/846-74-74 Wykaz numerów wewnętrznych: 120 - DYREKTOR (I. Hnatiuk) 109 - PORTIERNIA 110 - BIBLIOTEKA 111 - POKÓJ NAUCZYCIELSKI 104 - KIEROWNIK GOSPODARCZY 108 - KSIĘGOWOŚĆ 101,102 - SEKRETARIAT UCZNIOWSKI 106 - WICEDYREKTOR (K.Druczak) 116 - DIAGNOSTYKA 118 - PIELĘGNIARKA 107 - WICEDYREKTOR (M.Rudy) 121 - PEDAGOG/PSYCHOLOG (A. Kostusiak-Czech, M .Pięta) 114 - PRACOWNIA KOMPUTEROWA (J. Wojtaniec) 113 - PEDAGOG (E.Korenik, I. Kraczkowska) 115 - DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA (CKP) 116 - STACJA DIAGNOSTYCZNA 105 - WICEDYREKTOR (M.Wieczorek)
   • Ul. Ogrodowa 2a, 58-306 Wałbrzych
  • Logowanie